Ang A.K.A.P. ay ang adbokasiya ng Philippine Society of Medical Oncology upang makatulong sa mga Pilipinong may sakit na kanser. Nilalayon ng A.K.A.P. na palawigin ang kaalaman ng mga mamayang Pilipino tungkol sa sakit na kanser pati na rin ang epekto nito sa pasyente, sa mga kapamilya at nag-aalaga sa mga pasyente, at sa komunidad.

Lumahok na!

i-click upang mag-rehistro ☝️

Lumahok na!

i-click upang mag-rehistro ☝️