Ligtas ba ang herbal medicine at mga dietary supplement para sa mga pasyenteng may kanser?

by Rich Ericson C. King, MD Kung ikaw ay nagbabalak na gumamit ng herbal medicine o mga dietary supplement para sa iyong kanser, mabuting mapag-aralan muna ito nang mabuti bago magdesisyon. Tatalakayin natin ang mga ilang bagay na dapat ninyong malaman bago magpasyang gumamit ng mga herbal/dietary supplement. Mag-ingat sa mga advertisement ng mga food…

Details

Ano ang dapat kainin ng mga pasyenteng sumasailalim sa chemo?

by Ann Meredith Garcia Trinidad, MD Bakit mahalaga ang tamang nutrisyon habang nagpapagamot ng kanser? Ang chemotherapy at iba pang mga paraan ng paggamot sa kanser tulad ng radiation therapy ay maaaring makaapekto sa panglasa at ganang kumain, pero napakahalagang mapanatili ang pagkain nang maayos habang nagpapagamot. Ang tamang nutrisyon ay nakakatulong para palakasin ang…

Details

ANO ANG CANCER STAGING?

Herdee Gloriane C. Luna, MD Ang cancer staging ay naglalarawan kung saan matatagpuan at saang mga istruktura o organ sumakop o kumalat ang kanser. Kadalasan, gumagamit ng mga imaging test (tulad ng CT scan) para matukoy ang stage ng kanser. Gagabayan ng doktor ang pagsasagawa ng mga diagnostic test na naaangkop sa bawat uri ng…

Details