Aray ko po! Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy

By Dr. Jestoni Aranilla Ano ang Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy (CIPN)? Ang peripheral neuropathy ay tumutukoy sa mga sintomas na dulot ng pinsala sa peripheral nerves. Ang mga nerves na ito ay mahalaga (1) sa pandamdam, (2) sa paggalaw ng mga braso at binti, at (3) sa pagkontrol ng pantog at bituka. Ang chemotherapy at iba…