Ako Naman Po Ang Mag-aalaga Sa Inyo

Dr. Cyrielle Marie Atutubo Ang pagkakaroon ng kanser ay isang mabigat na karanasan sa buhay. Ang pagkabalisa at pagkabagabag aynagsisimula kahit sa paghihinala pa lamang ng cancer at iyon ay nagiging mas mabigat habang pinagdadaanan moang proceso ng diagnosis at paggamot.Upang makatulong sa ating mga minamahal pasanin ang pagsubok na ito, anu-ano ang mga maaari…

Andito Lang Ako Para Sa ‘Yo:

Talking with someone who has cancer: what to say, how to be sensitive, and ways to showsupport, care, and reassurance Dr. Lance CatedralWords are powerful, ika nga. Ang mga salitang binibitawan natin ay maaaring makatulong omakasamâ, lalo na sa mga tàong mabigat ang pinagdadaanan. Gaya ng kanser. Dahil hindi natinkagustuhan ang maka-offend o maka-discourage, nararapat…