Hopeful Plea 2023

Share your hopeful pleas and wishes for someone who is afflicted with cancer! Light up their world with your inspiring messages and get the chance to win a special prize! Deadline of entries will be on January 8th, 12nn. Announcement of winners will be posted on https://m.facebook.com/cancerexpertsphilippines/ .Merriest Christmas and Happy New Year to everyone!

Ako Naman Po Ang Mag-aalaga Sa Inyo

Dr. Cyrielle Marie Atutubo Ang pagkakaroon ng kanser ay isang mabigat na karanasan sa buhay. Ang pagkabalisa at pagkabagabag aynagsisimula kahit sa paghihinala pa lamang ng cancer at iyon ay nagiging mas mabigat habang pinagdadaanan moang proceso ng diagnosis at paggamot.Upang makatulong sa ating mga minamahal pasanin ang pagsubok na ito, anu-ano ang mga maaari…

Andito Lang Ako Para Sa ‘Yo:

Talking with someone who has cancer: what to say, how to be sensitive, and ways to showsupport, care, and reassurance Dr. Lance CatedralWords are powerful, ika nga. Ang mga salitang binibitawan natin ay maaaring makatulong omakasamâ, lalo na sa mga tàong mabigat ang pinagdadaanan. Gaya ng kanser. Dahil hindi natinkagustuhan ang maka-offend o maka-discourage, nararapat…

Paano ako makakatulong?

Dr. Rich Ericson King May mga support groups at iba pang organisasyon na tumutulong magbigay ng kaalaman at suporta para sa mga pasyenteng may kanser. Sumali sa kanilang mga proyekto at i-share sa mga kakilalang may kanser. Ang mga sumusunod ay ilang halimbawa ng mga support groups na ito: Support Groups Address Contact Details Website/Links…