Radiotherapy 101

 by Christian Joseph Z. Tagal, MD Ano ang radiation therapy o radiotherapy? Ang radiation therapy o mas kilala bilang radiotherapy ay isa sa tatlong pangunahing pamamaraan ng gamutan ng kanser. Gumagamit ito ng radiation para patayin ang mga cancer cell. Ang dalawa pang pangunahing paraan ng gamutan ay ang operasyon at chemotherapy. Nakadepende sa klase,…

Immunotherapy 101

by Joanmarie C. Balolong-Garcia, MD Ano ang immunotherapy? Ang immunotherapy ay isang makabagong paraan ng paggamot sa iba’t ibang uri ng kanser. Ang immune system ay natural na panlaban ng ating katawan sa mga sakit at ito ay may kakayahang kilalanin ang mga abnormal cell na bumubuo sa mga kanser kumpara sa mga normal cell.…

Targeted Therapy 101

by Mary Antonette G. Ong, MD and Jestoni V. Aranilla, MD Ang targeted therapy ay isang makabagong uri ng gamot sa kanser kung saan nalilimita ang pag-atake sa mga cancer cell lamang at hindi direktang naaapektuhan ang mga normal cell sa katawan. Napapatay nito ang kanser sa pamamagitan ng pagpigil sa paggawa ng mga protina…

Hormonal Therapy 101

by Edgar Christian S. Cuaresma, MD Ang ating hormones ay mga natural na kemikal sa ating katawan na nagsisilbing mga “chemical messenger” mula sa ating endocrine glands tulad ng pituitary gland, thyroid gland, pancreas, adrenal glands, testes at ovaries. Pinapanatiling maayos ng ating hormones ang mga regular na prosesong nangyayari sa loob ng ating katawan…

Chemotherapy 101

by Herdee Gloriane C. Luna, MD Ano ang chemotherapy? Ang chemotherapy para sa kanser ay isang uri ng gamot na naglalayong makontrol ang mabilis na pagdami ng mga cancer cell sa katawan. Dahil ang mga cancer cell ay kadalasang mas mabilis magparami kumpara sa mga normal cell, ang mga epekto ng chemotherapy ay nakatutok sa…